Правила и условия за ползване

 
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
 
Настоящите условия на транзакция обхващат всяка транзакция (продажба на продукти и тяхната доставка) между потребителя и компанията под името „COMFORT LINGERIE EE“. и отличителното заглавие „COMFORT“ [наричано по-долу „Компанията“], чрез уебсайта (сайт ) www.comfort-lingerie.bg [наричано по-долу »comfort-lingerie.bg«]. Приемането им е въпрос на подписване на писмен договор.
Www.comfort-lingerie.bg счита, че лицата, които извършват сделки със сайта, са дееспособни и подаването на поръчка е валидно волеизявление. Всяко изпращане на формуляр за онлайн поръчка означава, че приемате тези условия.
За да завършите поръчката, е необходимо да попълните и изпратите специалната форма за поръчка на сайта comfort-lingerie.bg. Вашата поръчка се счита за валидна, когато получите на имейла, който сте използвали за извършване на съответното известие от comfort-lingerie.bg че поръчката Ви е получена. Съответният имейл за потвърждение включва всички подробности за вашата поръчка. Ако откриете грешки, трябва незабавно да уведомите Компанията.
На всеки етап от вашата поръчка можете да я анулирате, като уведомите Компанията на info@comfort-lingerie.bg .
 
СИГУРНИ ТРАНЗАКЦИИ
 
Транзакциите с онлайн магазина на comfort-lingerie.bg не са транзакции, които изискват сертификат за криптиране на комуникации (SSL). Няма онлайн транзакции с кредитни или дебитни карти.
 
ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДУКТИ
Компанията не гарантира продукти, които не произвежда сама, и като цяло продукти, на които тя е само препродавач. За тези продукти получавате гаранции директно от техните доставчици/производители, като Компанията не носи никаква отговорност за тяхната годност. Компанията не предоставя никаква гаранция за годност на продуктите, които предлага за конкретна цел. Отговорността за избрания от вас продукт за определена цел е изцяло ваша.
 
МЯСТО НА ДОГОВОР
За място на изготвяне на договора се счита Солун, където е регистриран офисът на компанията.
 
 
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА
След приключване на поръчката, клиентът (потребителят) получава разписка за поръчката на посочения при регистрацията електронен адрес. Продуктите се доставят до куриерска служба Speedy courier в рамките на два (3-5) работни дни от мястото на поръчката. Евентуални корекции в поръчката могат да бъдат направени в рамките на три (3) часа от подаването й.
 
Ако поръчаните от потребителя продукти не бъдат доставени по вина на Компанията в рамките на тридесет (30) дни от приемане на поръчката, потребителят има право да се откаже от договора.
ЦЕНА И СРОК НА ОФЕРТАТА
Тъй като транзакциите се извършват в реално време, обвързващата цена е тази, с която купувачът е направил поръчката. Тази цена е валидна, докато е посочена на уебсайта comfort-lingerie.bg. Последващата  преоценка не заема чакащи поръчки. При валидна корекция на поръчката от потребителя, обвързваща цена е тази, която е валидна към момента на корекцията, а не към момента на първоначалното подаване на поръчката.
ЖАЛБИ И ПРАВА НА ОТТЕГЛЯНЕ
За правото на прекратяване и отказ от договора се прилагат разпоредбите на Гражданския кодекс и законодателството за защита на потребителите. В случай на прекратяване и/или отказ от продажбата следва да уведомите писмено на info@comfort-lingerie.bg .
 
НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Дружеството не носи отговорност за забавяне на изпълнението (включително доставката) поради обстоятелства, които не са по вина на Дружеството или неговите партньори или поради непреодолима сила и има право на удължаване на срока за изпълнение. Показателни и неограничаващи такива случаи са: стачки, наводнения, стихийни бедствия, терористични актове или всякакви ситуации, които не зависят от Компанията, като проблеми и забавяния на самите доставчици в доставките на техните продукти.
 
ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ
Това споразумение се урежда от гръцкото законодателство и е предмет на изключителната юрисдикция на съдилищата на Солун. Особено за спорове, попадащи в юрисдикцията (поради размера) на магистратския съд, магистратският съд в Солун ще има изключителна юрисдикция